SSL có lợi ích gì?

SSL được hiểu như một công nghệ tiêu chuẩn cho phép thiết lập kết nối an toàn giữa máy chủ và trình duyệt của 1 website tin cậy và riêng tư.

Vậy sử dụng SSL sẽ có những lợi thế gì?

Một là Hạn chế bị hacker tấn công

Hai là Cải thiện xếp hạng website và nâng cao giá trị thương hiệu

Ba là Dấu hiệu cho sự an toàn của các website kinh doanh trực tuyến

Bốn là Xây dựng uy tín doanh nghiệp với nhiều cấp độ chứng thực khác nhau


Vì sao đăng ký SSL lại có độ tin cậy như thế?

Bởi trong sự xác minh cũng rất cụ thể gồm 3 hình thức gồm:

a. Xác minh tên miền: gồm có 3 cách 

Cách 1 là gửi bản ghi chủ thể để trỏ bản ghi (TXT hoặc CName)

Cách 2 là chủ thể upload file lên Hosting theo một dường dẫn yêu cầu

Cách 3 là nhà cung cấp SSL sẽ gửi mail tới mail có dạng là admin@tenmien, chủ thể sẽ check mail và xác nhận

b. Xác minh theo tổ chức

c. Xác minh tổ chức mở rộngNhận xét