SSL là gì? Chọn gói SSL như thế nào thì phù hợp?

SSL là gì?

SSL (chứng thư số) là 1 công nghệ tiêu chuẩn cho phép thiết lập kết nối an toàn giữa máy chủ và trình duyệt của 1 website tin cậy và riêng tư.


SSL hiện được sử dụng bởi hàng triệu trang web, khi truy cập trang web có SSL sẽ hiện ra tiêu đề http:// hoặc biểu tượng khóa bảo mật

Các gói SSL mà iNET đang cung cấp hiện tại gồm 2 loại

- Geotrust SSL

- Sectigo SSL

Đối tượng sử dụng các gói SSL

- Cho cá nhân: 

+ Nếu chỉ sử dụng cho domain chính thì có thể sử dụng gói Rapid SSL và Positive SSL

+ Dùng cho cả subdomain thì có thể sử dụng gói Rapid SSL Wildcard và gói Positive Wildcard

- Cho doanh nghiệp: có thể lựa chọn gói True BusinessID with EV và Sectigo EV SSL
Nhận xét